آرتوریا نسخه رایگان جدید ابزار مصنوعی آزمایشگاه آنالوگ را منتشر کرد

آرتوریا نسخه رایگان جدید ابزار مصنوعی آزمایشگاه آنالوگ را منتشر کرد

آرتوریا به تازگی یک نسخه رایگان از محبوب خود منتشر کرده است تماس گرفت این مجموعه نرم افزاری با ۱۰۰ ایستگاه از پیش تنظیم شده است که از آزمایشگاه اصلی آنالوگ و از VST هایی مانند همچنین یک رابط ساده برای کاربران جدید به نام Play View وجود دارد که نشانه های بصری را ساده…Read More