نانوتسمه‌هایی برای تولید انرژی پاک در سکونت‌گاه‌های آینده مریخ

نانوتسمه‌هایی برای تولید انرژی پاک در سکونت‌گاه‌های آینده مریخ

با استفاده از یک ماده معدنی که به طور طبیعی روی مریخ یافت می‌شود، انرژی و تجهیزات الکترونیکی را می‌توان به راحتی و به طور پایدار در سکونت‌گاه‌های آینده سیاره سرخ تولید کرد. به گزارش ایسنا و به نقل از ادونسد ساینس نیوز، وقتی صحبت از مواد معدنی خاص به میان می‌آید، لزوما مواد بزرگ‌تر…Read More