انقلاب در آموزش و جنگ در جهانِ سال ۲۱۰۰

انقلاب در آموزش و جنگ در جهانِ سال ۲۱۰۰

انتظار می‌رود تا سال ۲۱۰۰ چهره جهان تغییرات عمده‌ای داشته باشد تا جایی که زندگی از بسیاری جهات غیرقابل تشخیص خواهد بود و این تغییرات شامل جوامع انسانی ساکن در فضا، فناوری‌های آموزش و بازی و جنگ‌ها می‌شود. به گزارش ایسنا و به نقل از آی‌ای، به آخرین قسمت از سری گزارش‌های جهان در سال…Read More