مستند پشت صحنه Naughty Dog درباره The Last of Us Part 2 2 فوریه منتشر می شود.

مستند پشت صحنه Naughty Dog درباره The Last of Us Part 2 2 فوریه منتشر می شود.

The Last of Us Part II Remastered هفته گذشته رسیدو اگر تفسیر صحنه از کارگردان، نویسنده و بازیگران کلیدی بازی برای شما کافی نبود، Naughty Dog یک قطعه دیگر در پشت صحنه دارد. Grounded II: Making The Last Of Us Part II، مستندی در مورد ساخت بازی، در تاریخ ۲ فوریه ساعت ۱۲ بعد از…Read More