گزارش شده است که Spotify قرارداد ویژه ای با گوگل منعقد کرده است که به آن اجازه می دهد از هزینه های Play Store صرف نظر کند

گزارش شده است که Spotify قرارداد ویژه ای با گوگل منعقد کرده است که به آن اجازه می دهد از هزینه های Play Store صرف نظر کند

بر اساس شهادت جدید در آزمایشی جاری Epic v. Google، Spotify قرارداد ویژه‌ای با Google منعقد کرده است که به آن اجازه می‌دهد زمانی که افراد برای اشتراک با استفاده از سیستم پرداخت خود سرویس پخش موسیقی در Android ثبت نام می‌کنند، هیچ کمیسیونی به Google پرداخت نکند. توسط آستانه. به عنوان بخشی از همان…Read More