مارک زاکربرگ و پریسیلا چان می گویند زمانی که نامه ای را نوشتند که ابتکار چان زاکربرگ را اعلام کرد در اتاق زایمان بودند.

مارک زاکربرگ و پریسیلا چان می گویند زمانی که نامه ای را نوشتند که ابتکار چان زاکربرگ را اعلام کرد در اتاق زایمان بودند.

پریسیلا چان و مارک زاکربرگ ایان تاتل/گتی ایماژ برای جایزه پیشرفت اکنون بازخرید کنید مارک زاکربرگ و همسرش در اتاق زایمان بودند که نامه ای نوشتند و بنیاد خود را اعلام کردند. این در سال ۲۰۱۵ بود، زمانی که زاکربرگ و پریسیلا چان صاحب دخترشان ماکسیما شدند. را ابتکار چان زاکربرگ اکنون در تلاش برای…Read More