Dua Lipa و Seth Meyers روز را با کوکتل های بسیار نفرت انگیز می نوشند

Dua Lipa و Seth Meyers روز را با کوکتل های بسیار نفرت انگیز می نوشند

“اوه، و این است کشک زدن“ این تقریباً تمام چیزی است که باید در مورد انواع نوشیدنی ها بدانید دیروقت میزبان ست مایرز در محبوبیت خود قاطی می شود “نوشیدن روز” بخش، این بار با ملکه پاپ Dua Lipa. این زوج چند کوکتل بسیار منزجر کننده را با هم به اشتراک گذاشتند که با تعدادی…Read More