افزایش ۲۵۰ درصدی بودجه شبکه آزمایشگاهی/تخصیص اعتبارات ویژه‌ برای پژوهش‌های نیازمحور فناورانه

افزایش ۲۵۰ درصدی بودجه شبکه آزمایشگاهی/تخصیص اعتبارات ویژه‌ برای پژوهش‌های نیازمحور فناورانه

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی کشور از افزایش ۲۵۰ درصدی بودجه شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در سال جاری خبر داد و گفت: در دهمین دوره شبکه آزمایشگاهی، خدمات حمایتی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی با حمایت معاونت علمی ریاست‌جمهوری به ۹۰۰ میلیارد ریال افزایش داده شد. به گزارش ایسنا، رضا اسدی‌فرد در دهمین نشست سراسری مدیران شبکه…Read More