هیچ تمدنی بدون مدارا و سهل‌گیری به مرجعیت علمی دست نیافته است

هیچ تمدنی بدون مدارا و سهل‌گیری به مرجعیت علمی دست نیافته است

معاون پژوهش و فناوری سابق وزارت علوم و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس به شواهد شالوده مرجعیت‌ساز در تمدن اسلامی پرداخت و گفت: یکی از این شواهد، مدارا و سهل‌گیری است. این مدارا و سهل‌گیری در نظام علمی را در سه تمدن بزرگ مرجع در طول تاریخ می‌بینیم. هیچ تمدنی بدون مدارا و سهل‌گیری به…Read More