ببینید | ‎سیاوش صفاریان پور: ادای این را در نیاوریم که در یک جزیره گیر افتادیم/ پنجره‌های جهان به روی ما باز است!

ببینید | ‎سیاوش صفاریان پور: ادای این را در نیاوریم که در یک جزیره گیر افتادیم/ پنجره‌های جهان به روی ما باز است!

سیاوش صفاریان پور، منجم آماتور و مروج علم در کافه خبر خبرآنلاین و در پاسخ به این پرسش که “فیلترینگ چه تاثیری بر روی توسعه علمی گذاشته‌است”، گفت:« فیلترینگ دردسرساز بوده‌است اما پیام فیلترینگ خیلی با اهمیت‌تر از خود فیلترینگ است. منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1846763/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9