نه فقط خودروهای برقی، حداقل.  نیتین گادکاری قصد دارد با سوخت های زیستی و سوخت های جایگزین با آلودگی مبارزه کند.  از نقشه راه سبز جدید رونمایی می کند

نه فقط خودروهای برقی، حداقل. نیتین گادکاری قصد دارد با سوخت های زیستی و سوخت های جایگزین با آلودگی مبارزه کند. از نقشه راه سبز جدید رونمایی می کند

نیتین گادکاری، وزیر حمل‌ونقل جاده‌ای و بزرگراه‌ها در جلسه امروز راجیا سبها، سخنرانی جامعی را ارائه کرد که موضوع رو به افزایش آلودگی وسایل نقلیه در هند را روشن می‌کند. وزیر راهبردهای کلیدی مربوط به خودروهای هیدروژنی و الکتریکی را برای مبارزه با افزایش ردپای کربن تشریح کرد. نیتین گادکاری گفت: این که انتشار CO2…Read More