پیشنهادهایی به نخستین رویش ایده‌های خدمت‌آفرین قضایی

پیشنهادهایی به نخستین رویش ایده‌های خدمت‌آفرین قضایی

نیک‌بختانه، نخستین رویش ایده‌های خدمت‌آفرین قضایی ازسوی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برگزار شد که حتماً حداقل نتیجه‌ی آن، کسب تجربه‌ی بسیار مفیدی برای قوه‌قضائیه و به‌ویژه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه است و انتظار می‌رود پس‌از این، در جهت تأمین حقوق شهروندی و افزایش صلاحیت حرفه‌ای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، گام‌های مؤثرتری برداشته…Read More