لمس ابر سیال کوانتومی این حس را دارد!

لمس ابر سیال کوانتومی این حس را دارد!

در نهایت یک آزمایش نشان داد که لمس یک ابر سیال کوانتومی چه حسی دارد؛فیزیکدانان یک کاوشگر مخصوص به اندازه انگشت را در ایزوتوپ هلیوم که فقط تا حدی روی صفر مطلق سرد شده بود فرو بردند و خواص فیزیکی آن را ثبت کردند. تینا مزدکی_ آنها می‌گویند این اولین بار است که ما برداشتی…Read More

ظاهر شدن شبح یک نیروگاه هسته‌ای در عمق زمین

ظاهر شدن شبح یک نیروگاه هسته‌ای در عمق زمین

پادنوترینوها به‌عنوان یکی از فراوان‌ترین ذرات موجود در کیهان، چیزهای کوچک ولی عجیبی هستند که پتانسیل بالایی برای آشکار کردن بینش‌های عمیق‌تر در مورد کیهان دارند. غزال زیاری: در سال ۲۰۱۸ بود که یک مخزن از خالص‌ترین آب ممکن، در کیلومترها زیر سنگ‌ها در اونتاریوی کانادا دفن شد تا ذره‌ای که به سختی قابل تشخیص…Read More