گرانش شدید زمین می‌تواند خطر سیارک‌های قاتل را کاهش دهد

گرانش شدید زمین می‌تواند خطر سیارک‌های قاتل را کاهش دهد

زمین و سایر سیاره‌های مشابه آن احتمالا از نیروی گرانشی خود برای تخریب کردن سیارک‌های قاتل استفاده می‌کنند اما این کار، جریان‌های بیشتری از سیارک‌های کوچک‌تر را به وجود می‌آورد. به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، سالانه ده‌ها سیارک از ماه هم به سیاره ما نزدیک‌تر می‌شوند. با وجود این، برخوردهای فاجعه‌بار بسیار…Read More