بافر NFL در YouTube TV؟  تو امروز تنها نیستی

بافر NFL در YouTube TV؟ تو امروز تنها نیستی

فیل نیکینسون / روندهای دیجیتال ما خبر بدی داریم برای هر کسی که به YouTube و YouTube TV برای بازی‌های NFL آنها – امروز یک تاخیر قطعی اتفاق می‌افتد. آنقدر بد و آنقدر آشکار است که وجود دارد در صفحات راهنمای YouTube TV پیام دهید. در این پیام آمده است: “اگر با مشکلات بافر در…Read More