مازاد عرضه ارز در نیما و تامین مالی طرح‌های ارزآور ملی

مازاد عرضه ارز در نیما و تامین مالی طرح‌های ارزآور ملی

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: با توجه به مازاد عرضه‌ ارز که در بازار نیما وجود دارد، بانک مرکزی حرکت به سمت تامین مالی ارزی طرح‌های بزرگ کشور را آغاز کرده است؛ طرح‌های ملی‌ای که ارزآور هستند. به گزارش ایسنا، قمری‌وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر…Read More