بودجه سال ۲۰۲۴ به اکوسیستم تولید نمایشگر و نیمه‌کانون هند کمک می‌کند.  تخصیص دو برابر شد

بودجه سال ۲۰۲۴ به اکوسیستم تولید نمایشگر و نیمه‌کانون هند کمک می‌کند. تخصیص دو برابر شد

در بودجه موقت هند برای ۲۰۲۴-۲۰۲۵، وزارت دارایی به رهبری وزیر Nirmala Sitharaman، هند برنامه اصلاح شده ای برای توسعه نیمه هادی ها و اکوسیستم تولید نمایشگر دریافت خواهد کرد. در نشانه ای قوی برای تولیدکنندگان نیمه هادی و نمایشگر در سراسر جهان، دولت هند پیامی قوی ارسال کرده است و تعهد خود را برای…Read More