Half-Life با محتوای بازیابی شده، نقشه‌های جدید و موارد دیگر به‌روزرسانی ۲۵امین سالگرد دریافت می‌کند.

Half-Life با محتوای بازیابی شده، نقشه‌های جدید و موارد دیگر به‌روزرسانی ۲۵امین سالگرد دریافت می‌کند.

بازی تیراندازی اول شخص سمینال Half-Life این آخر هفته ۲۵ ساله می شود و توسعه دهنده Valve این مناسبت را با یک به روز رسانی ویژه سالگرد اضافه کردن محتوای جدید و بازیابی شده، در کنار یک سری چیزهای دیگر. اوه، و این بازی را برای ادعا و ادامه شروع امروز رایگان کرده است. Half-Life،…Read More