تریلر «Expats» نیکول کیدمن را در جستجوی پسر گمشده‌اش در هنگ کنگ اذیت می‌کند.

تریلر «Expats» نیکول کیدمن را در جستجوی پسر گمشده‌اش در هنگ کنگ اذیت می‌کند.

تریلر رسمی برای مهاجرانیک سریال محدود ساخته و کارگردانی لولو وانگ وارد شد. بر اساس رمان پرفروش جنیس وای کی لی مهاجران، سریال محدود شش قسمتی با بازی نیکول کیدمن، سارایو بلو و جی یونگ یو، نقش شخصیت هایی را بازی می کنند که پس از یک تراژدی خانوادگی به هم پیوند خورده اند. پس…Read More