اعطای جایزه خیّر فقید و نیکوکار زنده‌یاد ابریشم‌چیان

اعطای جایزه خیّر فقید و نیکوکار زنده‌یاد ابریشم‌چیان

پنجمین دوره جایزه خیّر فقیـد و نیکـوکار زنده‌یـاد دکتـر میـرجعفـر ابـریشـم‌چیان با همکاری بنیاد نخبگان گیلان و در راستای ترویج فرهنگ وقف علمی برگزار می‌‎شود. منبع: https://www.isna.ir/news/1402090100010/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86