ویدیو/ پلاستیک‌های سرطان‌زا چگونه وارد غذای انسان‌ها شدند؟

ویدیو/ پلاستیک‌های سرطان‌زا چگونه وارد غذای انسان‌ها شدند؟

دانشمندان با بررسی برخی غذاهای پرمصرف میان انسان‌ها به یافته‌های عجیبی رسیده‌اند که نشان می‌دهد برخی میکروپلاستیک‌های سرطان‌زا وارد غذای انسان‌ها شده‌اند دریافت ۱۳ MB مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: امیرعباس محمدی منبع: https://www.isna.ir/news/1402102819981/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF