این سرنخ‌های کوچک «سقوط خانه آشر» چگونگی مرگ هر یک از کودکان را نشان می‌دهد

این سرنخ‌های کوچک «سقوط خانه آشر» چگونگی مرگ هر یک از کودکان را نشان می‌دهد

سقوط خاندان آشر نمایشی مملو از سرنخ‌های کوچک، مرگ‌های غم‌انگیز و سرنخ‌های کوچک درباره مرگ‌های مرموز است. در مورد دومی، با پیشرفت آخرین سریال ترسناک مایک فلانگان، متوجه الگویی شدیم. در قسمت‌های دوم تا هفتم، یکی از کودکان بزرگسال رودریک آشر در هر قسمت می‌میرد، و همیشه سرنخی در ابتدای آن قسمت وجود دارد که…Read More