پرسه‌زنی سگ رباتیک در بزرگ‌ترین آزمایشگاه فیزیک ذرات جهان

پرسه‌زنی سگ رباتیک در بزرگ‌ترین آزمایشگاه فیزیک ذرات جهان

سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای(سرن) از یک ربات چهار پا رونمایی کرده است که تحولی در بررسی و کاوش محیط‌های بی‌نظم و خطرناک ایجاد می‌کند. به گزارش ایسنا، در یک گام مهم در جهت افزایش کاوش در تاسیسات پیچیده سرن، یک راه حل رباتیک پیشرفته که به نام سرن‌کوادبات(CERNquadbot) شناخته می‌شود، به تازگی اولین آزمایش محافظت…Read More

ربات جدید سرن نشت تشعشعات را در مناطق آزمایشی پیچیده تشخیص می دهد

ربات جدید سرن نشت تشعشعات را در مناطق آزمایشی پیچیده تشخیص می دهد

دانشمندان در سرن در حال آزمایش نوع جدیدی از آن هستند ربات که نشت های بالقوه تشعشع را در محیط های چالش برانگیز شناسایی می کند تا هم برای انسان ها و هم برای سایر ربات های به کار گرفته شده در مرکز تحقیقات حرکت کند. این ربات سگ مانند که CERNquadbot نام دارد، آزمایش…Read More

برخورددهنده جدید «سرن» برای کشف ۹۵ درصد از جهان گمشده

برخورددهنده جدید «سرن» برای کشف ۹۵ درصد از جهان گمشده

برخورددهنده دوار آزمایشگاه سرن(CERN) با هدف کشف اسرار ماده و انرژی تاریک با سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد پوندی دست به کار می‌شود. به گزارش ایسنا، پژوهشگران سرن، بزرگترین شتاب‌دهنده ذرات جهان در سوئیس، از طرح‌هایی برای پروژه‌ای بلندپروازانه پرده‌برداری کرده‌اند که یک برخورددهنده ذرات عظیم به نام برخورددهنده دوار آینده(FCC) است. هدف این اَبَربرخورددهنده، کاوش عمیق‌تر…Read More