کمپوستر میل نه تنها با ضایعات غذای شما سروکار دارد، بلکه پس از تهیه کمپوست شما را نیز کنترل می کند

کمپوستر میل نه تنها با ضایعات غذای شما سروکار دارد، بلکه پس از تهیه کمپوست شما را نیز کنترل می کند

چگونه کمپوست را در خانه شروع می کنید؟ سطل آسیاب به اندازه سطل زباله به این سوال پاسخ می دهد و همچنین راه حلی برای این است که پس از آن با کمپوست چه باید کرد. منبع: https://mashable.com/review/mill-composter