«Death Stranding 2: On the Beach» حتی گیج‌کننده‌تر از بازی اصلی به نظر می‌رسد

«Death Stranding 2: On the Beach» حتی گیج‌کننده‌تر از بازی اصلی به نظر می‌رسد

همانطور که انتظار می رفت، PlayStation State of Play امروز اولین نگاه ما به جدیدترین های توسعه دهنده مشهور Hideo Kojima را در قالب یک پیش نمایش بسیار وحشتناک و سینمایی از Death Stranding 2: On the Beach. سم، با بازی نورمن ریدوس، در یک تریلر بازگشته است که اگر بازی اول را بازی نکرده…Read More