۲۰ سریالی پلیسی غیرآمریکایی که باید ببینید

۲۰ سریالی پلیسی غیرآمریکایی که باید ببینید

هیچ چیز مثل پیدا کردن یک برنامه تحقیقاتی پلیسی جدید و هوشمندانه نیست که تا پایان شما را سرگرم می کند نخواهد بود (یعنی در سریع ترین زمان ممکن به تماشای بی وقفه آن بپردازید). اما یک معتاد به دنیای جرم و جنایت پس از اینکه The Wire، NYPD Blue یا هر نسخه ای از…Read More