Apple Pitch Vision Pro به عنوان راه حل مراقبت های بهداشتی

Apple Pitch Vision Pro به عنوان راه حل مراقبت های بهداشتی

اپل امروز برجسته شده است توانایی Vision Pro برای کمک به صنعت مراقبت های بهداشتی، با نمایش طیف گسترده ای از برنامه های موجود در حال حاضر در visionOS اپ استور. اپل توضیح داد که چگونه برنامه‌های همهجانبه‌ای که محتوای دیجیتال را با دنیای فیزیکی ترکیب می‌کنند، می‌توانند نحوه آموزش، برنامه‌ریزی جراحی و مراقبت از…Read More

Apple Fitness+ در مقابل راهنمای خرید پلوتن

Apple Fitness+ در مقابل راهنمای خرید پلوتن

سرویس استریم تناسب اندام اپل Apple Fitness+، همچنان یک رقیب قوی برای Peloton است، یک سرویس جاافتاده که به یک بازیگر قابل توجه در فضای تناسب اندام دیجیتال تبدیل شده است. هر دو Apple Fitness+ و Peloton طیف وسیعی از روتین های تمرینی صیقلی را ارائه می دهند که توسط مربیان مشتاق ارائه می شود…Read More