Apple Fitness+ در مقابل راهنمای خرید پلوتن

Apple Fitness+ در مقابل راهنمای خرید پلوتن

سرویس استریم تناسب اندام اپل Apple Fitness+، همچنان یک رقیب قوی برای Peloton است، یک سرویس جاافتاده که به یک بازیگر قابل توجه در فضای تناسب اندام دیجیتال تبدیل شده است. هر دو Apple Fitness+ و Peloton طیف وسیعی از روتین های تمرینی صیقلی را ارائه می دهند که توسط مربیان مشتاق ارائه می شود…Read More