هنگامی که پروژه ها تعطیل می شوند، برنامه نویسان سرویس زنده باید «نسخه میزبان خصوصی از بازی شما بسازند».

هنگامی که پروژه ها تعطیل می شوند، برنامه نویسان سرویس زنده باید «نسخه میزبان خصوصی از بازی شما بسازند».

مدیر بازاریابی استودیو Velan، جاش هریسون، یک توصیه به استودیوهایی دارد که به دنبال تعطیل کردن یا غروب یک بازی زنده هستند: «یک نسخه خصوصی از بازی خود بسازید». هریسون در صحبت‌های خود در GDC گفت که ارائه یک نسخه مستقل از پروژه سرویس زنده بسته‌شده‌اش، Knockout City، «بزرگ‌ترین چیز بود. [Velan] تاثیر مثبتی بر…Read More