همچنان ۹۰ ثانیه تا آخرالزمان؛ ساعت روز قیامت در کمترین فاصله‌ تا نیمه‌شب باقی می‌ماند

همچنان ۹۰ ثانیه تا آخرالزمان؛ ساعت روز قیامت در کمترین فاصله‌ تا نیمه‌شب باقی می‌ماند

ساعت آخرالزمان که عقربه‌های فرضی‌اش، دقایق و ثانیه‌های باقی‌مانده تا ویرانی جهان در آخرالزمان ناشی از فعالیت‌های بشر را نشان می‌دهد، همچنان فقط ۹۰ ثانیه تا نیمه‌شب فاصله دارد. ساعت روز قیامت یا آخرالزمان پس از آنکه به ‌مدت سه سال متوالی ۱۰۰ ثانیه تا نیمه‌شب را نشان می‌داد، سال گذشته برای اولین‌بار در تاریخ،…Read More

با کمال تعجب، دانشمندان از نزدیک‌تر کردن ساعت قیامت به نیمه‌شب خودداری می‌کنند

با کمال تعجب، دانشمندان از نزدیک‌تر کردن ساعت قیامت به نیمه‌شب خودداری می‌کنند

ما هنوز در ۹۰ ثانیه مانده به قیامت مانده ایم. با وجود جنگ وحشتناک در غزه و درگیری فزاینده در منطقه، گرم ترین سال ثبت شدهو هیاهوی اطراف هوش مصنوعی – ساعت قیامت امسال در ۹۰ ثانیه تا نیمه شب در جای خود باقی خواهد ماند. سال گذشته، بولتن دانشمندان اتمیکه هر سال زمان را…Read More